风水热线:13339980878   微信:wjzfs55
咨询QQ: 936168658
查看更多 |新万博manbetx官网
当前位置:manbet官网 → 查看 建阳宅要诀、准则、建别墅要诀、准则 详细内容

建阳宅要诀、准则、建别墅要诀、准则

减小字体 增大字体 作者:本站  来源:本站原创  发布时间:2010-09-13 10:41:32

    一、度龙程
    二、观堂局
    三、察砂水
    四、定基址
    五、识兴衰
    六、辨五体
    七、明三要
    八、详六事
    九、审内外
    十、施工力

    阳宅辨
    阳基为邦国市井人民居室之用,所系尤重。其龙穴砂水之宜忌与阴地相同,所异于阴地处,唯其大小长短远近宽窄之不同也。祖欲其高大雄伟,龙欲其绵亘长远,主欲其端正尊严,穴欲其阔大开展,堂欲其宽畅平正,水欲其大流大合,大弯大聚,砂欲其大交大结,远朝秀拱。

    其结作之大小不同,而吉凶之符所应无异。千龙攸居分远近,干龙千里为帝君,二三百里可为州,过此即封候,支龙百里为县治,下此为镇市。垣局阔者,何妨广充千家,任住千年;形局窄者不宜伤残寸土,惜如寸玉。一山一水有情,小人所止,大势大形入局,君子攸居。

    明堂平旷,万象森罗,众水归朝,诸山聚会,草盛木繁,水深土厚。墙垣篱堑,俱要回环,水圳池塘,总宜朝揖。建都山水必大聚,中聚为城市,乡村宜居小聚中,大小此中分。

    山谷阳基辨
    山龙顿跌起伏,欲其脱落平地,明堂宽广平夷,欲其四面拱卫,砂回环秀远,欲其舒展有情,水城据河滨溪,欲其弯环曲折,下手欲其有力,

    水口欲其交固。
    龙忌伤残岩峻,穴忌单弱如线,堂忌逼促倾侧,垣城忌断断凹空缺,砂忌四面高压,朝忌破碎斜飞,水忌噪杂刑杀,址忌卑下污湿,水口忌散漫腾漏。山谷欲其藏风,大忌凹风吹宅。土有余当辟则辟,山不足
当培则培。

    城市阳基辨
    都市形势,必半阴阳,傍山依水成乾坤,龙旺脉远堂穴大,水大弯环气象宏。京都大府平野旷,水为缠绕不见峰,望之无限据无凭,百十里山做环卫。城市正穴官府用,余者不论何方向,总以高地为吉地,低为界水不可居。城边高地为护砂,单弱偏斜不可信。

    平支阳基辨
    平支之地,一望无际,其龙之来历,穴之结作,必高于从地。大忌穴势低浅窝藏。其龙藏踪隐迹,绝类离伦,穿田渡水,平地特起,既无龙虎,又无缠护,捉摸不真,其情在水。平地得水为先,土起为本。平阳莫问踪,水绕是真龙。水龙水卫水为城,址基必在高处寻。平阳莫怕八风吹,最宜朝满坐落空。一等高阜为照应,只结神庙莫作龙。海湖江河大溪水,凭此即知秀气钟。万井炊烟重闺户,地脉朝向大略同。考其吉凶判然别,龙穴砂水自有分。高连屋脊是来龙,还须滴水界真踪。一层街衢一层水,一层墙壁一层
砂,门前街道即明堂,对面屋宇为案山。不以脉脊论龙,只以街巷割截论气,故街巷道路为先,方向门风为要,而水次之。

    宅基五土
    梁土 宅地平坦
    晋土 后高前低
    鲁土 东高西低
    楚土 前高后低
    卫土 四面高中央低

    建宅凶处
    山脊处
    古寺庙、祠社、炉冶处
    古军营战地处
    山脊屋脊屋角冲射处
    对狱门处
    废塚群、废井处
    水屋街巷大路直射处
    山穷水尽,水尾源头处
    山谷凹风吹处
    基土松软处
    谷口处
    草木不生处
    正当流水处
    城门口处
    百川口处
    四山高压处
    死巷绝路处
    神前佛后处
    平阳低窝处
    来龙伤断处
    宅外诸凶
    门前忌
    水、坑割脚  
    神社    
    墙头冲   
    枯树
    木桥冲
    直水射   
    屋角冲
    众路冲   
    街巷直冲
    粪屋    
    屋脊冲射
    水路反弓
    坟墓
    塘角尖射
    路如勾
    桥下水冲   
    破屋    
    抛枪水窜   
    四周忌
    屋脊屋角冲射 
    直水冲射   
    坟墓逼屋
    桥水冲屋角
    大树背宅   
    屋前两灶头 
    拖枪水巷
    白虎斜飞
    青龙反背
    白虎开口   
    凹风吹
    朝山崩破   
    白虎路射水冲
    白虎抬头


弟子占峰实践杨公风水,现场考察重庆大地主阳宅 弟子占峰实践杨... 杨公风水学习王君植老师带弟子走进贵州寻龙实践课程 杨公风水学习王... 湖南风水弟子炎龙上山实践考察催官风水案例 湖南风水弟子炎... 杨公风水培训王君植福建风水弟子金月上山寻龙案例(展示) 杨公风水培训王... 杨公风水学习贵州风水弟子考察案例(为何不发) 杨公风水学习贵... 重庆风水丘陵龙欣赏(重庆弟子寻龙案例) 重庆风水丘陵龙... 杨公风水培训(贵州弟子上山实践案例) 杨公风水培训(...

manbet官网-中国第一风水门户网站,未经授权请勿转载!
风水热线:13339980878 微信wjzfs55 QQ:936168658